Reference

Příklady realizací staveb

izemniprace.cz

Stavíme v Beskydech...

 Kontaktní osoba: Jiří Halla
Telefon: +420 737 125 470
Email: halla.jiri@seznam.cz

 

2010

 • Ing. M. Rucký, R. Matoušková;  stavba rodinného domu v  Nové Vsi  u Frýdlantu nad Ostravicí, kompletní realizace hrubé stavby, včetně projekční činnosti, vybudování vrtané studny s přípojkou, přípojky elektrické energie, dešťové a splaškové kanalizace, čističky odpadních vod se vsakovací jímkou, opěrné zdi,  zhotovení sjezdu z MK a příjezdové komunikace
 • spolupráce s firnou MSEM, a.s.; stavební zemní práce
 • MB system technology s.r.o.; zemní práce na stavbě fotovoltaické elektrárny

2011

 • L.Kaňok; stavba rodinného domu v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kompletní realizace hrubé stavby včetně projekční činnosti, vybudování vrtané studny, přípojky elektrické energie, dešťové kanalizace, zhotovení příjezdové komunikace
 • MSEM, a.s.; stavební zemní práce na území Moravskoslezského kraje
 • TP EUROokna, a.s.; stavební zemní práce
 • M. Bialková;  zhotovení základové desky pro RD, vybudování splaškové kanalizace, dodání + montáž dřevěných euro oken do RD, ul. Závodí 1070, Frenštát p. R.
 • V. Hallová; dodání + montáž dřevěných euro oken do RD, ul. K topolině 179 v obci  Sviadnov

2012

Během celého roku jsme opakovaně spolupracovali s firmami:

 • MSEM, a.s.;  stavební zemní práce v obci Kozlovice, Skalice, Baška, Ostravice, Sedliště, Horní Domaslavice, Kunčice p. O., Paskov, Metylovice, Malenovice, Nošovice, Frýdek-Místek, Čeladná… cca 30 zakázek
 • Leonhard Moll RTS, s.r.o.; stavební zemní práce v obci Čeladná
 • DAV, a.s.; stavební zemní práce, práce strojem V3S

 

Dále jsme realizovali:                                                                                                  

 • Obec Kunčice p. O.; vybudování kanalizační přípojky k domu č.p. 316 – mateřská školka v obci Kunčice p. O.
 • STING uz. inv. fond; výkopové práce a terénní úpravy u RD v obci Kunčice p. O.

 

2013

V tomto roce i nadále spolupracujeme s firmami:

 • MSEM; stavební zemní práce v obci Nová Ves, Hodoňovice , Pržno, Nižní Lhoty atd.
 • DAV, a.s.; práce traktobagrem na stavbě Lakuum Frýdlant n. O., práce traktobagrem na stavbě Kunín demolice objektu

 

Realizujeme zakázky pro města a obce:

 • Město Nový Jíčín; provedení stavebního díla prodloužení vodovodu Bludovice, lokalita pod Palackého vrchem
 • Město Nový Jíčín; vyčištění silniční příkopy, parc.č. 942 v kat. území Loučka u Nového Jíčína
 • Město Nový Jíčín; oprava kanalizační šachty, parc.č. 964, k.ú. Loučka u Nového Jičína
 • Obec Kunčice p. O.; provedení stavebního díla prodloužení vodovodního řádu Žuchov – Rozdílné
 • Obec Kunčice p. O.; provedení stavebního díla “Prodloužení vodovodního řádu pro 4RD v obci Kunčice p. O.

 

Realizace vodovodních přípojek:         

 • H. Kučerová; montáž vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 741 v obci Kunčice p. O.
 • P. Váňa; montáž vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 747 v obci Kunčice p. O.
 • B. Gajdová; montáž vodovodní přípojky k rodinnému domu Planiska č.p. 1986, Frenštát p. R.
 • R. Tkáč;  montáž vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 313 v obci Kunčice p. O.
 • J. Skotnicová; montáž vodovodní přípojky k rekreační chatě ev.č. 842 v obci Kunčice p. O.

2014

V tomto roce opakovaně spolupracujeme s firmami:

 • MSEM, a.s.; stavební zemní práce v obci Kunčice p. O., Příbor
 • CEMEX ELEGOHOUSE,s.r.o.; stavební zemní práce na stavbě RD v Kunčicích p.O.
 • Rýpar Josef; stavební zemní práce v obci Kunčice p. O.
 • DAV, a.s.; demoliční práce traktobagrem na stavbě Lakuum Frýdlant n. O.

 

Dále realizujeme stavební zemní práce firmám:

 • GILAR SLÉVÁRNA s.r.o.;  stavební zemní práce v obci Pržno
 • EXAGE, SPOL. s r.o.; terénní úpravy parkoviště ul. Daliborova, Ostrava – Mariánské Hory
 • 99 stavební s.r.o.; stavební zemní práce – chodník v obci Kunčice p. O.
 • M + M Speciál; stavební zemní práce v obci Ostravice
 • Beston s.r.o.; stavební zemní práce v obci Čeladná
 • Kunčická s.r.o.; vodoinstalatérské práce
 • Stade rodinné domy s.r.o.; výkop a realizaci základů, výkopové a bourací práce montážní jámy ve Frenštátě p. R.
 • TrojanoviceNET; stavební zemní práce v obci Čeladná

 

Stavební a zemní práce pro soukromé osoby:

 • S. Baďura; stavební zemní práce na stavbě RD ve Frýdlantě n. O.
 • Gabriela Daniszová; vybudování opěrné zdi u RD v obci Pržno
 • Oldřich Slaný; terénní úpravy v obci Kunčice p. O.
 • Pavel Kundrát; zhotovení základové desky pro RD ve Frenštátě p. R., vybudování dešťové kanalizace, ČOV, vsakovací jímky
 • Vladimír Dostal; vybudování základů pro zahradní domek a saunu
 • Ivana Uřinovská; vybudování vodovodní přípojky, deštové kanalizace se vsakem a odvodněním RD v obci Kunčice p. O.
 • Radim Kubina; stavební zemní práce, úprava terénu v obci Čeladná
 • Ing. Hana Petříková; vybudování vodovodní a kanalizační přípojky, vsakovací jímky s dešťovou kanalizací a odvodněním, zateplení soklu s povrchovou úpravou, zhotovení vjezdu ke garáži a úpravy terénu, vše na stavbě rodinného domu p.č. 1299/14, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

 

Stavební a zemní práce pro město a obec:

 • Obec Kunčice p. O.; vybudování odvodnění a propustků místní komunikace u RD č.p. 654 v obci Kunčice p. O.
 • Město Nový Jíčín; opravu propadlých silničních vpustí na ul. Skalky (Rybízový sad) a na ul. Sportovní č.p. 18 v Novém Jíčíně

 

2015

V tomto roce opakovaně spolupracujeme s firmami:

 • Rýpar Josef; zemní práce na stavbě RD v obci Hodoňovice, zemní práce na stavbě RD v obci Kunčice p. O.

 

Dále realizujeme stavební zemní práce firmám:

 • HOCHTIEF a. s.; prodloužení přípojky č.ev. 89, vybudování přípojky č.ev. 9, práce traktorbagrem na stavbě kanalizace v obci Kunčice p. O.- východní část
 • GEOofice s. r. o; zemní práce s uložením kameniva – VSAK + sonda v obci Malenovice
 • GILAR SLÉVÁRNA s. r. o.; zemní práce v obci Pržno
 • Leoš Řezníček SHR; stavba základů a zemní práce
 • T. Nevřiva; zemní práce v obci Kunčice p. O.
 • Stavby Lumaro; zemní práce na stavbě RD ve Frenštátě p. R.
 • Kunčická s. r. o.; výměna 14 ks. vodoměrů

 

Stavební a zemní práce pro soukromé osoby:

 • J. Wostrý; výstavba penzionu v k.ú. Bílá na sjezdovce Třeštík po hotelem Súkenická
 • Ing. D. Seemann; zemní práce na stavbě RD v obci Kunčice p. O.
 • J. Hájek; zemní práce v obci Malenovice
 • P. Kundrát; montáž ČOV a vybudování vsakovací jímky u stavby RD na parc.č. 1456/1 v k.ú. Frenštát p. R.
 • I. Uřinovská; vybudování vsakovací jímky k dešťové kanalizaci k novostavbě RD na parc.č. 1809/2 v k.ú. Kunčice p. O.
 • J. Kaňok; výkopové práce ve Frýdlantě n. O.
 • R. Kubina; zemní práce v katastru Pstruží
 • T. Ulman; zemní práce v obci Kunčice p. O.
 • T. Dorňák; vybudování dešťové kanalizace k novostavbě RD k.ú. Tichá na Moravě parc.č. 430/1
 • I. Buzek; zemní práce v obci Závišice – Rybí
 • Ing. V. Pavelek; stavební a zemní práce u chaty ev.č. 685 v obci Čeladná

 

Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek:

 • E. Marwick; vybudování kanalizační přípojky k RD č.p. 446 v obci Kunčice p. O.
 • R. Kalmus; montáž kanalizační přípojky k RD na č.p. 807 v obci Kunčice p. O.
 • J. Sidorová; vybudování kanalizační přípojky k RD č.p. 160 v obci Kunčice p. O.
 • Ing.J. Křen; vybudování kanalizační přípojky k chatě č.ev. 0232 v obci Kunčice p. O.
 • Ing. R. Novák; vybudování kanalizační přípojky na parc.č. 1704/11 v k.ú. Kunčice p. O.
 • M. Skýpalová; vybudování kanalizační přípojky k domu č.p. 93 v obci Kunčice p. O.
 • T. Křenek; zhotovení kanalizační odbočky k pozemku parc.č. 1906/5 k.ú. Kunčice p. O.
 • Restaurace SKALKA;vybudování kanalizační přípojky k restauraci Skalka v obci Kunčice p. O.
 • Ing. J. Boháč;vybudování kanalizační přípojky a výměnu studniční skruže s poklopem pro RD č.p. 379 v obci Kunčice p. O.
 • I. Češek; vybudování vodovodní přípojky k RD č.p. 6 v obci Kunčice p. O.

Realizujeme zakázky pro města a obce:

 • Obec Kunčice p. O.; oprava odvodnění místní komunikace v obci Kunčice p. O. poblíž RD č.p. 719, oprava dešťové kanalizace v místě železničního přejezdu u Ruského kostela v komunikaci parc. č. 3448 v k.ú. Kunčice p. O., vyčištění zaneseného propustku toku Papradná pod RD č.p. 84, dokončení opravy dešťové kanalizace v místě železničního přejezdu u Ruského kostela v komunikaci parc. č. 3448 v k. ú. Kunčice p. O.
 • Město Frenštát p. R.; demolice rodinného domu č.p. 1048 ve Frenštátě p. R.

2016

Realizujeme zakázky pro města a obce:

 • Město Frenštát p. R.; demolice objektu ATS u hřbitova, odstranění sloupů přípojky pro ATS ve Frenštátě pod Radhoštěm
 • Obec Kunčice p. O.; realizaci veřejné kanalizační přípojky pro napojení RD čp. 389 dle projektové dokumentace

 

Dále realizujeme stavební zemní práce firmám:

 • Petr Berčík; zemní práce ve Frenštátě pod Radhoštěm
 • ADEN LP s.r.o.; zemní práce dle objednávky
 • PLYNSTAV, s. r. o.; zemní práce v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm

Stavební a zemní práce pro soukromé osoby:

 • Jiří Krygel; zemní práce u rodinného domu č.p. 822 v obci Trojanovice
 • Ing. Martin Ambrůz; zemní práce u rodinného domu č.p. 861 v obci Čeladná
 • Jarmila Poloková; zhotovení venkovního rozvodu pitné vody s odvodněním
 • Pavel Ramík; prodloužení vodovodu na pozemek p.č. 1280, k.ú. Malenovice

Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek:

 • Jiří Morávek; montáž vodovodní přípojky k RD č. p. 254 v obci Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí
 • Ingrid Spálovská; vybudování vodovodní přípojky k chátám č. ev. 284, č. ev. 285 a č. ev. 286
 • Karel Beer; montáž vodovodní přípojky k chatě ev.č. 0722 v obci Kunčice pod Ondřejníkem
 • MUDr. Zdeňka Hajduková Ph.D.; vybudování vodovodní přípojky k chatě ev. č. 28, 29 v obci Kunčice pod Ondřejníkem
 • Radim Šnyta; zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky k RD č. p. 350 v obci Kunčice pod Ondřejníkem

 

2017

Realizujeme stavební zemní práce firmám:

 • DIK STAVBY s. r. o.; zemní práce v obci Malenovice č. p. 230
 • YourBizLounge s. r. o.; napojení septiku a zemního filtru s revizní šachtou, vybudování vsakovací šachty s deštovou kanalizací k chatě č.ev. 254 v k.ú. Malenovice

Stavební a zemní práce pro soukromé osoby:

 

 • Ing. Libor Koňařík; výstavba rodinného domu v k.ú. Tichá, p.č. 1595/65
 • Mudr. Martin Horák; vybudování vjezdu na pozemek p.č. 2336/20 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem

   Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek:

   • Petra Wolná; vybudování vodovodní přípojky, montáž septiku, dodání a montáž kanalizační přípojky + odvodnění pozemku u rekreační chaty p.č. st. 187 v k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí
   • Ing. Lumír Kaplan; vybudování vodovodní přípojky k rodinnému domu č. p. 254 v k.ú. Nová Dědina u Frýdlantu nad Ostravicí
   • Františka Chovančíková; vybudování kanalizační přípojky k rodinnému domu č. p. 351 v obci Kunčice pod Ondřejníkem
   • Ing. Karla Hazuková; vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k rodinného domu v obci Čeladná č. p. 516

    

   2018

   Realizujeme stavební zemní práce firmám:

   • Milan Loprais; zemní práce v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm, ul. Střelniční

   Stavební a zemní práce pro soukromé osoby:

  • Ing. Libor Koňařík; montáž hydroizolace s penetrací, vybudování vodovodní, kanalizační a elektro přípojky ke stavbě rodinného domu v k.ú. Tichá, p.č. 1595/65
  • Gabriela Daniszová; vybudování vsakovací jímky k čištičce odpadních vod pro rodinný dům čp. 293 v obci Pržno
  • Zdeněk Pavlištík; montáž retenční nádrže a vybudování vsakovací jímky dešťových vod k rodinnému domu čp. 2058, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm
  • Jan Pavlík; vybudování dešťové kanalizace a vsakovací jímky ke stavbě rodinného domu v k.ú. Ostravice, p.č. 1720/10.
  • Petr Schiller; vybudování dešťové kanalizace s odvodněním ke stavbě rodinného domu v k.ú. Lubno, p.č. 153/6
  • MUDr. Pavel Klvaňa; vybudování dešťové kanalizace ke stavbě rodinného domu v k.ú. Tichá na Moravě, parc. č. 1479/25

    Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek:

    • Martin Vaněk; vybudování vodovodní přípojky dle projektové dokumentace na p.č. 1280/3, k.ú. Malenovice
    • Pavel Ramík; vybudování vodovodní přípojky dle projektové dokumentace na p.č. 1280/1, p.č. 1280/2, k.ú. Malenovice
    • Drahomíra Chotová; vybudování vodovodní přípojky pro rekreační objekt č.ev. 385 v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem
    • Ing. Radek Niezgoda; vybudování vodovodní přípojky část 1 (společná) pro bytový dům č.p. 93 v Kunčicích pod Ondřejníkem, dle projektové dokumentace Ing. Dagmar Kantorové, zakázkové číslo 9/2017.

     

    2019

    Stavební a zemní práce pro soukromé osoby:

   • Vítězslav Trojan; výstavba rodinného domu v k.ú. Nová Ves

    Realizujeme stavební zemní práce firmám:

   • Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.; výkopové práce bagrem na trase Čeladná – Červený Kámen, místo Lichnov

    Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek:

   • BESKYD HOUSE s.r.o.; vybudování vodovodní přípojky ke stavbě rodinného domu v k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem, parc.č. 402/18, 402/17, 3373/1.

    

    

   JSME TU PRO VÁS

   Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 320

   +420 737 125 470

   halla.jiri@seznam.cz